Vyplňte prosíme Vás formulár o pozorovaní, informujte nás o Vašich akýchkoľvek záhadných zážitkoch a my sa Vám pokúsime objasniť Vaše pozorovanie, či iný nezvyčajný jav.

Nasledujúce údaje sú dôležité pre zaradenie pozorovania do databázy a pre kontakt s vami.

Vaše osobné údaje budú chránené pred zneužitím a bez vášho výslovného súhlasu nebudú poskytnuté tretím osobám!
 

Ak si nebudete istý odpoveďou odpovedzte nie, prípadne zadajte pomlčku. 

Dotazník o pozorovaní UFO.

Prosíme očitých svedkov pozorovaní neidentifikovaných lietajúchich objektov o vyplnenie, skontrolovanie a odoslanie nasledovného dotazníka. Všetky kolónky, sú povinné, ak neviete odpovedať na otázku napíšte "neviem". Ďakujeme.